HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN

 • HƯỚNG DẪN CÁC BẠN NẠP TIỀN NGÂN HÀNG TRUEPAY THEO SƠ ĐỒ SAU: SƠ ĐỒ 1+SƠ ĐỒ 2
 • SƠ ĐỒ 1
  • SƠ ĐỒ 2

  • HƯỚNG DẪN CÁC BẠN NẠP TIỀN NGÂN HÀNG VNPAY THEO SƠ ĐỒ SAU: SƠ ĐỒ 1 + SƠ ĐỒ 2
  • SƠ ĐỒ 1

  • SƠ ĐỒ 2

  • HƯỚNG DẪN CÁC BẠN NẠP TIỀN MOMO THEO SƠ ĐỒ SAU: SƠ ĐỒ 1 + SƠ ĐỒ 2
  • SƠ ĐỒ 1

  • SƠ ĐỒ 2

  • HƯỚNG DẪN CÁC BẠN NẠP TIỀN ZALOPAY THEO SƠ ĐỒ SAU: SƠ ĐỒ 1 + SƠ ĐỒ 2
  • SƠ ĐỒ 1
  • SƠ ĐỒ 2 
  • HƯỚNG DẪN CÁC BẠN NẠP TIỀN VIETTELPAY THEO SƠ ĐỒ SAU: SƠ ĐỒ 1 + SƠ ĐỒ 2
  • SƠ ĐỒ 1
  • SƠ ĐỒ 2 
  • HƯỚNG DẪN CÁC BẠN NẠP TIỀN THẺ CÀO – CARD THEO SƠ ĐỒ SAU:

   

  Tải game nhận ngay ưu đãi